ბეტონი

Nanoment® HP 696
High-Range Water Reducing / Superplasticizing Chemical Admixture for Concrete
Lyksor® Micro Silica მიკროკაჟმიწა ბეტონისთვის, ტორკრეტბეტონისა და დუღაბებისთვის
მიკროკაჟმიწა ბეტონისთვის, ტორკრეტბეტონისა და დუღაბებისთვის
NanoCast® 500 სუპერმაპლასტიფიცირებელი ქიმიური დანამატი თხევადი (დენადი)ბეტონისთვის
წყალმოთხოვნილების ძლიერი შემამცირებელი /სუპერმაპლასტიფიცირებელი ქიმიური დანამატი თხევადი (დენადი)ბეტონისთვის
Nanoment® HP 1045 W წყალმოთხოვნილების ძლიერი შემამცირებელი
წყალმოთხოვნილების ძლიერი შემამცირებელი /სუპერმაპლასტიფიცირებელი ქიმიური დანამატი ბეტონისთვის
NanoAer® ბეტონის ჰაერჩამთრევი ქიმიური დანამატი
ბეტონის ჰაერჩამთრევი ქიმიური დანამატი
Nanoment® SP NT წყალმოთხოვნილების ძლიერი შემამცირებელი
წყალმოთხოვნილების ძლიერი შემამცირებელი /სუპერმაპლასტიფიცირებელი ქიმიური დანამატი ბეტონისთვის
HydroPlast® 1 შემკვრელის ტიპის ჰიდროფობული ქიმიური დანამატი დუღაბისა და ბეტონისთვის
შემკვრელის ტიპის ჰიდროფობული ქიმიური დანამატი დუღაბისა და ბეტონისთვის
HydroPlast® N ბეტონის ჰიდროფობული დანამატი
ბეტონის ჰიდროფობული დანამატი
HydroPlast® C კრისტალური წყალუჟონადი ბეტონის მინარევი
კრისტალური წყალუჟონადი ბეტონის მინარევი
Nanoment® SP 2115 W სუპერმაპლასტიფიცირებელი  ქიმიური დანამატი ბეტონისთვის
წყალმოთხოვნილების ძლიერი შემამცირებელი /სუპერმაპლასტიფიცირებელი ქიმიური დანამატი ბეტონისთვის