ცივი ნაკერების ჰიდროიზოლაცია

AQUAFIN-CJ6 თერმოპლასტიური ლენტი
თერმოპლასტიური ლენტი კონსტრუქციული ცივი ნაკერების წყალგაუმტარობისთვის