ბეტონის პარაფინი

NanoShield® P პარაფინის ბაზაზე დამზადებული გამამყარებელი
პარაფინის ბაზაზე დამზადებული გამამყარებელი