საძირკვლებისა და ავზების ჰიდროიზოლაცია

BETOCRETE-CP-350-CI  ბეტონის კრისტალური დანამატი წყალგაუმტარობისათვის
ბეტონის კრისტალური დანამატი კოროზიის ინჰიბიტორებით
AQUAFIN-RB400 სწრაფი ჰიდროიზოლაციის მქონე ცემენტი
სწრაფი ჰიდროიზოლაციის მქონე ცემენტი
BETOCRETE-CP-380-S დანამატი წყალგამძლე ბეტონის მოსამზადებლად
კრისტალური ბეტონის დანამატი ძლიერი პლასტიფიცირების ეფექტით
BETOCRETE-CP-360-WP კრისტალური მინარევი ბეტონის წყალგაუმტარობისათვის
კრისტალური მინარევი ბეტონის წყალგაუმტარობისათვის ჰიდროფობიური ეფექტით
COMBIFLEX-EL ორ კომპონენტიანი ბიტუმის საფარი
ორკომპონენტიანი პოლიმერით მოდიფიცირებული ბიტუმის საფარი(PMBC)
COMBIDIC-1K ერთ კომპონენტიანი ბეტონის მემბრანა
1-კომპონენტიანი პოლიმერმოდიფიცირებული ბიტუმის საფარი
COMBIFLEX-DS წყალუჟონადი მემბრანა
ელასტიური ზედაპირული წყალგაუმტარი მემბრანა
BETOCRETE-C35 კრისტალური წყალუჟონადი დანამატი დუღაბისათვის
გამოიყენება მუდმივი წყალგაუმტარი ბეტონის შესაქმნელად
AQUAFIN®-IC ბეტონის ზედაპირის კრისტალური, წყალგაუმტარი სუსპენზია
წყალგამტარიანობის საგარანტიოდ, როგორც შიგნიდან ისე გარე პერიმეტრზე