ბეტონის ანტიფრიზი

NanoSet 777  ყინვაგამძლე და შეკვრის დამაჩქარებელი დანამატი ბეტონისა და დუღაბისთვის
სუპერ-მაპლასტიფიცირებელი ყინვაგამძლე და შეკვრის დამაჩქარებელი დანამატი ბეტონისა და დუღაბისთვის ცივ ამინდში (ბეტონის ანტ…