ბეტონის შეკვრის შემანელებელი

NanoRetarder (ბეტონის შეკვრის შემანელებელი)
მოკიდების შემანელებელი ქიმიური დანამატი ბეტონისთვის