ბეტონის შესაკეთებელი მასალები

ASOCRET-KS/HB მინერალებზე–დაფუძნებული კოროზიისგან დაცვა და შემაკავშირებელი საფარველი
მინერალებზე–დაფუძნებული კოროზიისგან დაცვა და შემაკავშირებელი საფარველი
ASOCRET-BIS-5/40 წვრილმარცვლოვანი ცემენტის ხსნარი 5 – 40 მმ ღრმულების ამოსავსებად
წვრილმარცვლოვანი ცემენტის ხსნარი 5 – 40 მმ ღრმულების ამოსავსებად
ASOCRET-BIS-1/6 მინერალური წვრილმარცვლოვანი ცემენტის ხსნარი 1 – 6 მმ ღრმულების ამოსავსებად
მინერალური წვრილმარცვლოვანი ცემენტის ხსნარი 1 – 6 მმ ღრმულების ამოსავსებად
ASOCRET-M30 სარემონტო და გამასწორებელი ცემენტის ხსნარი
სარემონტო და გამასწორებელი ცემენტის ხსნარი 30 მმ-მდე კედლებისა და იატაკისთვის
ASOCRET-IM
სარემონტო დუღაბი კრისტალური, წყალგამძლე მოქმედებით
ASO-EZ4 წყლის შემკავებელი ცემენტის დამაჩქარებელი
წყლის შემკავებელი ცემენტის დამაჩქარებელი
SOLOCRET-15
ჩაღუნვის მიმართ მედეგი კედლისა და იატაკის მოსასწორებელი ნარევი
SOLOCRET-50
Anti-sag smoothing compound up to 50 mm - rapid hardening