ჩვენ შესახებ

ჩვენს  შესახებ

ნოვამიქსი წარმოადგენს ერთადერთ ორგანიზაციას საქართველოში, რომელიც აწარმოებს ბეტონის დანამატებისა  და წყალუჟონადი მასალების იმპორტს გერმანიიდან და თურქეთიდან კონცენტრატის სახით, რის საშუალებითაც კომპანიამ შეძლო წამყვანი პოზიცია მოეპოვებინა ადგილობრივ ბაზარზე. წარმატება განაპირობა უახლესი თაობის მასალებმა და ტექნოლოგიებმა, კვალიფიციურმა კადრებმა და პირველ რიგში, საქმისადმი პასუხისმგებლობით მიდგომამ.

ჩვენი პროდუქცია:

  • შემდეგი კლასის ბეტონის დანამატები ( C 22.5 დან – C 65 ჩათვლით ).
  • ბეტონის ზედაპირის აღსადგენი მასალები.
  • ჰიდროსაიზოლაციო მასალები.
  • Ⴑპეციალური შემავსებლები.
  • სხვადასხვა ტიპის საღებავები.
  • Ⴑპეციალური სამშენებლო ქიმიური დანამატები.

 

ჩვენი მისია:

ჩვენი მიზანია გარემოს განვითარება, კვალიფიციური კადრების, თანამედროვე სამშენებლო მასალებისა და უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, ქვეყანაში არსებული სამშენებლო ხარისხის გაუმჯობესება და განვითარების ხელშეწყობა, ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ეს არის მთავარი იდეა, რის გარშემოც გაერთიანებულია ნოვამიქსის გუნდი.