ბეტონის ჰიდროიზოლაცია და რემონტი

ASOLIN-WS ფასადების გაჟღენთვა (ჰიდროფობიური ეფექტით)
ფასადების გაჟღენთვა (ჰიდროფობიური ეფექტით)
ASODUR-K900
მაღალი დენადობის წებო სინთეტიკური ფისების საფუძველზე
REMISIL
ბეტონის გამჟღენთი გამხსნელის გარეშე
REMISIL-HE
Oil repellent concrete impregnator