ბეტონის ანტიფრიზი და დამაჩქარებელი

REMI-FROST (BV) ანტიფრიზი, პლასტიფიკატორ - დამაჩქარებელი
ბეტონისა და დუღაბის პლასტიფიკატორი , ანტიფრიზი და დამაჩქარებელი.