სველი წერტილების ჰიდროიზოლაცია

SANIFLEX თხევადი წყალგაუმტარი მემბრანა ფილების ქვეშ გამოყენებისთვის
თხევადი წყალგაუმტარი მემბრანა ფილების ქვეშ გამოყენებისთვის
ASOFLEX-SDM ელასტიური ორ კომპონენტიანი შემვსები
ელასტიური 2 კომპონენტიანი შემვსები