ბეტონის ჰიდროიზოლაცია და რემონტი

COMBIFLEX-EL ორ კომპონენტიანი მემბრანა
ორკომპონენტიანი პოლიმერით მოდიფიცირებული ბიტუმის საფარი(PMBC)
COMBIDIC-1K ერთ კომპონენტიანი ბეტონის მემბრანა
1-კომპონენტიანი პოლიმერმოდიფიცირებული ბიტუმის საფარი
COMBIFLEX-DS წყალუჟონადი მემბრანა
ელასტიური ზედაპირული წყალგაუმტარი მემბრანა
SANIFLEX  -  წყალუჟონადი მემბრანა
თხევადი წყალგაუმტარი მემბრანა ფილების ქვეშ გამოყენებისთვის
ASO-Joint-Tape-2000-S წყალგაუმტარი ლენტი
სპეციალური ჰიდროსაიზოლაციო ლენტი, მაღალი დატვირთვისთვის
AQUAFIN-CJ6 თერმოპლასტიური ლენტი
თერმოპლასტიური ლენტი კონსტრუქციული ცივი ნაკერების წყალგაუმტარობისთვის
AQUAFIN-2K/M 2 კომპონენტიანი  ელასტიური ჰიდროსაიზოლაციო სუსპენზია
2 კომპონენტიანი, ელასტიური, პოლიმერ-მოდიფიცირებული, ცემენტზე ბაზირებული წყალგაუმტარი მემბრანა