ბეტონის ყალიბები

ბეტონის ყალიბი 15x15სმ
ტექნიკური მონაცემები

პლასტმასის ყალიბები; ერთნაწილიანი ყალიბები, მზადდება მყარი პლასტმასისგან, მტკიცე, მსუბუქი, არადეფორმირებადი, მდგრადია ვიბრაციული დარტყმებისა და ცვეთისადმი, არ საჭიროებს დამონტაჟების და დემონტაჟის სამუშაოებს, რის შედეგადაც უზრუნველყოფს დროისა და შრომის ეკონომიას.

ნიმუში ყალიბიდან გამოდის შეკუმშული ჰაერის ან წყლის მეშვეობით. საჭიროა მხოლოდ მათი მარტივი დასუფთავება და შეზეთვა მრავალჯერადი გამოყენების წინ.