აგარაკი (კერძო სახლი) მუხათწყაროში სახურავის ჰიდიზოლაცია

 ჩვენი შესრულებული პროექტებიდან: აგარაკი (კერძო სახლი) მუხათწყაროში
ბრტყელი გადახურვისას გამოიყენება ცემენტის ფუძეზე დამზადებული ჰიდროსაიზოლაციო მასალები, სპეციალური ლენტი უზრუნველყოფს კუთხეების ჰიდროიზოლაციას.
გამოირჩევა გარემო პირობებისადმი და მექანიკური დაზიანებებისადმი მდგრადობით (ბუნებრივი მოვლენები, ტემპერატურის ცვლილება და ა.შ)
 პროდუქტი:
AQUAFIN-RB400
 ASOCRET-BIS-1/6
ASOCRET-IM
 AQUAFIN®-IC
ობიექტის დასახელება: აგარაკი (კერძო სახლი) მუხათწყაროში

Facebook Novamix ნოვამიქს